Skip to main content
Skip to footer
Apply Now

Senior Solution & Test Designer/ Testledare

Gothenburg, Vastra Gotaland County, Sweden

Job Description

Swedish Health Care is currently undergoing the greatest change ever. Cerner is one of the world's largest Healthcare digitalization companies. We have over 30,000 employees all over the world working to digitize and improve healthcare systems in various ways. In Sweden, Oracle Cerner is situated in Stockholm, Lund, and Gothenburg. At Oracle Cerner, we are working at the intersection of health and technology. We create software solutions to support clinicians and healthcare professionals in hospitals and healthcare organizations worldwide, and we are looking for a Senior Test Manager to join our team in Gothenburg. Oracle Cerner has partnered with Sweden’s regions to provide an integrated digital healthcare environment for regional healthcare, replacing many existing IT systems in hospitals and primary care facilities.

This role is a part of the European Consulting organization which is responsible for assisting our clients with testing in different ways. We have a strong focus on working hard, being able to adapt to fast-changing situations, and providing positive support ensuring the successful delivery of project implementations.

The work as a Senior Solution & Test Designer includes creating test plans, being responsible for progress and quality reports, and following up on errors during the customer's test activities. Close collaboration takes place with the customer's test leads, as well as internally with other projects.

You are administratively inclined, see opportunities in change, have qualities that are required to lead others, and have a high-quality standard. You can easily evaluate and integrate new information and have practical experience in planning and coordinating tests.

If you have experience with complex system environments in larger organizations, have worked with various tools for testing, and are ISTQB-certified in testing, we see this as a merit.

The Senior Solution & Test Designer will work according to standards and processes in place, helping to create and maintain processes, and other documentation related to testing such as test plans, templates, work instructions, and training material. You will also, guide and assist test leads in the planning of test activities (acceptance testing) for both technical and functional tests, as well as, guide and assist test case writers, test leads, and testers in test case planning and creation.

We are interested in finding a person with the right values, behaviors, and mindset rather than focusing on the educational background but do expect some formal higher education whether this is in the field of IT, business, or clinical.

Svensk Hälso- och sjukvård genomgår just nu den största förändringen någonsin. Oracle Cerner är ett av världens största digitaliseringsföretag inom hälso- och sjukvård. Vi har över 30 000 anställda över hela världen som arbetar med att digitalisera och förbättra hälso- och sjukvårdssystemen på olika sätt. I Sverige finns Oracle Cerner i Stockholm, Lund och Göteborg.
På Oracle Cerner arbetar vi i gränslandet mellan hälsa och teknik. Vi skapar mjukvarulösningar för att stödja kliniker och vårdpersonal på sjukhus och andra vårdorganisationer över hela världen.
Nu söker vi ytterligare en Testledare till vårt team i Göteborg. Oracle Cerner har samarbetat med Sveriges regioner för att tillhandahålla en integrerad digital vårdmiljö för regional Hälso- och sjukvård som ersätter många befintliga IT-system på sjukhus och primärvårdsanläggningar.

Denna roll ingår i den europeiska konsultorganisationen som ansvarar för att hjälpa våra kunder med testning på olika sätt i FVM Programmet (Framtidens Vårdinformationsmiljö, som är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram). Vi har ett starkt fokus på integritet, personligt driv, kunna anpassa oss snabbt till föränderliga situationer och ge positivt stöd för att säkerställa en framgångsrik leverans av projektimplementeringar.
Som Testledare hos oss blir du en del av testteamet och du får en omväxlande roll med stora möjligheter att vara med och forma ditt arbete och utvecklas som person. Du kommer att arbeta enligt standarder och processer och kommer bistå med att skapa och underhålla testprocesser och annan dokumentation relaterad till testning, såsom testplaner, mallar, arbetsinstruktioner och utbildningsmaterial.
I arbetet som Testledare ingår att applicera teststrategier tillsammans med kund, då ett nära samarbete sker med kundens testledare. Det ingår även att förmedla information vidare till testansvarig för Testprojektet och till andra berörda parter inom FVM Programmet.

Du kommer att vägleda och hjälpa testledare i planeringen av testaktiviteter (acceptanstestning) för både tekniska och funktionella tester, samt vägleda i testfallskapandet och ge råd i frågor om hur olika områden bör testas. Därför behöver du som testledare hos oss ha en välutvecklad förmåga att se helheten för att kunna avgöra vad som behöver testas, men också kunna driva det praktiska arbetet med att se till att testen genomförs i samarbete med kund och följa upp och rapportera testresultat.
Du är administrativt lagd, har erfarenhet av komplexa systemmiljöer i större organisationer, erfarenhet av olika testverktyg, ser möjligheter i förändring, har egenskaper som krävs för att leda andra och har en hög kvalitetsstandard. Du kan enkelt utvärdera och integrera ny information och har praktisk erfarenhet av agilt arbete samt planering och koordinering av tester.
Har du arbetat med projektledning, är ISTQB-certifierad och har erfarenhet från Hälso- och sjukvården ser vi detta som en merit.
Vi är mer intresserade av att hitta en person med rätt erfarenheter, värderingar och tankesätt, snarare än att fokusera på utbildningsbakgrund. Dock förväntar vi oss en viss formell högre utbildning, eller likvärdig erfarenhet, oavsett om detta är inom IT, verksamhet eller kliniskt område.

Arbetsplats
Hybrid & Onsite: Ingen flytthjälp erbjuds
Denna position erbjuder en hybrid arbetsplats. Det innebär att du delar upp arbetstiden mellan Cerners kontor, kundens kontor och hemmakontor.

Working Environment

Hybrid & Onsite: No Relocation Assistance Offered

This position offers a Hybrid & Onsite working environment. Meaning you will split working time between a Cerner office or client site and remote. If your current geographical location requires relocating, Cerner will not offer relocation assistance to the specified location. #LI-Hybrid

Back to Description

Because It's Personal

Time: 2:57

Additional Information

Working Environment Hybrid & Onsite: No Relocation Assistance Offered
Relocation Assistance Available for this Job: No

Qualifications

Basic Qualifications
 • Bachelor's degree and/or 4 years of related work experience
 • Plus 4 years of higher education and/or additional work experience directly related to the duties of the job including:
  • At least 2 years of product design, product testing, healthcare information technology (HCIT) consulting and/or other HCIT solution work experience
 • Fluent in Swedish

Preferred Qualifications
 • Implementation projects within VGR and/or clinical operations
 • At least one year of work within a Healthcare organization
 • Understanding of Healthcare organizational structure and tools such as HSA catalogue and other National Services and integrations used in Healthcare
 • Test planning and test case writing
 • Acceptance testing
 • Test tools
 • ISTQB and/or CSTE
 • Quality Management
 • Project Management

Expectations
 • Perform other responsibilities as assigned
 • Willing to travel up to 20% as needed
 • Willing to work additional or irregular hours as needed and allowed by local regulations
 • Work in accordance with corporate and organizational security policies and procedures, understand personal role in safeguarding corporate and client assets, and take appropriate action to prevent and report any compromises of security within scope of position

All employees must be legally authorized to work in the country where the position is located. Work visa sponsorship is not available for this position.


Cerner is a place where people are encouraged to innovate with confidence and focus on what is important – people’s health and the care they receive. We are transforming health care by developing tools and technologies that make it more efficient for care providers and patients to navigate the complexity of our health. From single offices to entire countries, Cerner solutions are licensed at more than 25,000 facilities in over 35 countries.

Cerner’s policy is to provide equal opportunity to all people without regard to race, color, religion, national origin, ancestry, marital status, veteran status, age, disability, pregnancy, genetic information, citizenship status, sex, sexual orientation, gender identity or any other legally protected category. Cerner is proud to be a drug-free workplace.
If you are an individual with a disability who is unable to use our online tools to search and apply for jobs, and need assistance or an accommodation in the recruiting process, please contact us by calling 866-434-1543 or by emailing CernerCareers@cerner.com.

Related Positions

Technical Writer

With more than 150 employees in our Brasov office, we are growing and we want you to be a part of our...

Technical Writer

Senior User Experience Designer

At Cerner, we are addressing the most complex health care challenges by creating products and technologies...

Senior User Experience Designer

Solution Designer DevOps (m/f/d) Berlin or remote

What sets us apartWe work with the best international hospitals – e.g. six of the top 10 hospitals in...

Solution Designer DevOps (m/f/d) Berlin or remote